Kvam og Skjønsberg AS, sivilarkitekter MNAL

Om kontoret

Kvam og Skjønsberg AS ble stiftet i 1980 og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 fra Statens Bygningstekniske Etat. Dette vil si kompetanse som ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvar for kontroll av prosjektering (KPR) for alle typer bygg,- fra de enkle små til de mest komplekse og store.

Firmaet har spesielt engasjert seg i ”skreddersydde” husprosjekter, der stedet, tomten, byggherrens program og ønsker er retningsgivende.

Randi Kvam har diplom fra NTH 1967 i en tid med Arne Korsmo som ledende figur. Hun har allsidig og selvstendig praksis fra F.S.Platous arkitektkontor i årene 1968-80 med kontorbygg, industri, regulering og boligbebyggelse. Randi Kvam har vært leder for Akademiet i Norske Arkitekters Landsforbund. Hun har også ledet juryen for Statens Byggeskikkspris.

Thorleif Uchermann Skjønsberg har diplom fra SAO 1963 og har allsidig og selvstendig praksis fra flere arkitektfirmaer, innen administrasjonsbygg, sports- og helsebygg, byplan og regulering. Han har i en årrekke vært professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med doktorgrad i designteori. Han har også kompetanse innen design og konstruksjon av lystfartøyer.

Tjenester
Firmaet ser idéutviklingen og prosjekteringen som det helt vesentlige i enhver byggeprosess. Etter oppdragsgivers program, ønsker, drømmer og økonomi utvikler arkitektene idéen ut fra tomten og stedet til et skisseprosjekt.
I samarbeid med oppdragsgiver gjøres beslutninger om omfanget av arkitektjenstene videre. Som ansvarlig søker (SØK), leder firmaet vanligvis hele byggeprosessen frem til ferdigstillelse.

Kvam og Skjønsberg AS har utviklet en handlingsliste over hva det kan tilby av prosjektering og gjennomføring av byggesaker. Forenklet kan denne beskrives slik:

1. Orientering. Uforbindtlig konsultasjon og orientering til evt. oppdragsgiver.
2. Skisseprosjekt. Idéprosjekt. Grunnlag for videreføring, eller avsluttet avtale.
3. Rammesøknad.Omforenet prosjekt, tegninger, skjemaer etc. til kommunen.
4. Produksjon.Utarbeidelse av arbeidstegninger og beskrivelser for pristilbud.
5. Igangsetting.Søknad til kommunen m/skjemaer, kontrollplaner etc.
6. Tilsyn.Kontroll på byggeplassen, oppfølging.
7. Ferdigstillelse.Ferdigbefaring, melding til kommunen.

Honorar
Honorar for hele, eller deler av ovennevnte, avtales på forhånd og nedfelles i kontrakt.

Referansebygg
For gjennomførte byggesaker med småhus, se oppdragslisten. Det finnes bilder av noen av disse under linken referansebygg.


Firmanavn:
Kvam og Skjønsberg AS, sivilarkitekter MNAL

Adresser:
Postadresse:
Framnesbukta 10,
1367 Snarøya
Telefon: 67 12 24 89
Mobiltlf. 91 35 42 00
Fax: 67 11 02 05
E-post: kogs@jpg.no

Innehavere:
Randi Kvam, sivilarkitekt MNAL
Thorleif U. Skjønsberg, sivilarkitekt MNAL