Kvam og Skjønsberg AS, sivilarkitekter MNAL

Kvam og Skjønsberg AS, sivilarkitekter MNAL

Kontoret har kompetanse og lang erfaring i planlegging og gjennomføring av industribygg, kontorbygg, kraftstasjoner, boliger, interiør og regulering. Kontoret har i senere år spesialisert seg på enkeltboliger og boliger i gruppe, ofte med tilhørende regulering av tomtearealer.

Om kontoret
Kvam og Skjønsberg AS har spesielt engasjert seg i ”skreddersydde” husprosjekter, der stedet, tomten, byggherrens program og ønsker er retningsgivende. ... les mer

Oppførte småhus
Kvam og Skjønsberg AS har tegnet en rekke eneboliger, hytter og boligkomplekser hvor hovedtyngden av arbeidene finnes på Østlandet

Klikk her for den fulle oversikten.

Referansebygg
Her får du utvalgte prosjekter presenteret i større dybde. Klikk her